Törkiyäneñ terrorçılıqqa qarşı köräşe

Kön tärtibe 06

Törkiyäneñ terrorçılıqqa qarşı köräşe

Törkiyӓ 30 yıldan artıq terrorçılıq belӓn tӓwӓkkӓl rӓweştӓ körӓş alıp bara. Bu barışta PKK terror oyışmasınıñ höcümnӓre nӓticӓsendӓ meñnӓrçӓ keşeneñ ğomere özelde, matdi hӓm ruxıy citdi zıyan salındı. Lӓkin soñğı yıllarda Törkiyӓneñ PKK belӓn dӓwam itüçe körӓşenӓ östӓp Ğiraq hӓm Süriyӓdӓ küzӓtelüçe xaostan faydalanıp, DEAŞnıñ pӓyda buluı hӓm Törkiyӓdӓ dӓ höcümnӓr oyıştıruı yaña qurqıtu bularaq kürelde.

Sӓyӓsӓt, iqtisad hӓm ictimaği tikşerenülӓr waqıfı ӓğzase, tikşerenüçe Can Acunnıň mӓs’ӓlӓ belӓn bӓyle anlatmasın tӓqdim itӓbez.

Bu wazğiyӓt’ Törkiyӓneñ PKK belӓn bergӓ DEAŞ terror oyışmasına qarşı da aktiv körӓş başlatuına iltte, törek iminlek köçlӓre Törkiyӓ kiñlegendӓ DEAŞ hӓm PKKğa qarşı uñışlı operaśiyalӓr başqarıp, terror yanawın azayta aldı. Süriyӓdӓge avtoritet buşlığı hӓm suğış arqasında üzlӓrenӓ logistika baza hӓm imin töbӓk qorğan DEAŞ hӓm PKK terror oyışmalarınnan kilüçe yanawlar arqasında Törkiyӓ xӓrbi xӓrӓkӓt oyıştırırğa mӓcbür qaldı. Fӓrat qalqanı operaśiyase belӓn çik buyı liniyasen DEAŞ terrorçılarınnan çistartqan Törkiyӓ “zӓytün botağı” xӓrӓkӓte belӓn dӓ PKKnıñ Süriyӓdӓge törkeme bulğan YPGğa qarşı möhim adım yasadı.

Afrin töbӓgen yıllar buyı kontrol’ itüçe YPG terror oyışması Törkiyӓneñ milli iminlege cӓhatennӓn möhim yanaw bulıp tora. Amanos tawları aşa Törkiyӓgӓ qoral hӓm terrorçılarnıñ kerü yulı bulğan Afrin töbӓgendӓge YPG terrorçıları Törkiyӓ öçen milli yanaw ide. Şul rӓweşle Süriyӓdӓn Törkiyӓgӓ kertelgӓn şaqtıy qoral sisteması terrorçılıq belӓn körӓş operaśiyalӓrendӓ iminlek köçlӓre tarafınnan qulğa töşerelde. YPGneñ Afrindağı barlığı şul uq waqıtta PKKğa suğışçı cıyu öçen keşe çığanağına ӓylӓngӓn ide. Ayıruça Afrindağı YPG suğışçıları xalıqara propaganda yasap, Törkiyӓdӓ hӓm çit illӓrdӓ şaqtıy dairӓne Törkiyӓgӓ qarşı qotırtıp, PKK terror oyışması öçen xuplaw barlıqqa kiterӓ ide. YPGneñ ayıruça Kilis hӓm Rӓyhanlığa qarağan höcümnӓrendӓ küp sanda ğayepsez keşeneñ ğomere özelde. “Zӓytün botağı” operaśiyaseneñ uñışlı rӓweştӓ nӓticӓgӓ ireşüe Törkiyӓ öçen bu töbӓktӓ çik buyı iminlegen urnaştıruı bulaçaq hӓm Afrindağı YPG terror oyışmasınıñ yuqqa çığarıluı şul uq waqıtta PKKneñ Törkiyӓneñ kön’yaq çiklӓrendӓ Ğiraqtan Urta diñgezgӓ taba baruçı terrorçılıq koridorın qoru xıyalına qomaçawlayaçaq.

PKKnıñ Süriyӓdӓge törkeme YPGneñ Süriyӓdӓge alan xaqimiyӓte barı tik Törkiyӓneñ milli iminlegen genӓ qurqınıç astına quymıy, ӓ şul uq waqıtta Süriyӓneñ cir bötenlege öçen dӓ qurqınıç bulıp tora. Şul rӓweşle YPGneñ dӓ bӓyle bulğan güyӓ KCK citӓkçeleke Süriyӓ, İran, Ğiraq hӓm Törkiyӓneñ cirlӓren üz êçenӓ aluçı “Kördistan” xıyalınnan waz kiçmӓde. Şunıñ öçen Afrinda YPGdan qulğa töşerelgӓn töbӓklӓrdӓge güyӓ cirle idarӓlӓrdӓ hӓm qalğan urınnarda bu küreneş bik küp. YPG üz xaqimiyӓte astında bulğan töbӓklӓrdӓ güyӓ Tön’yaq Süriyӓ federal’ töbӓgen iğlan itkӓn hӓm yasalma saylaw uzdırdı.

İkençe yaqtan Törkiyӓneñ “Zӓytün botağı” xӓrӓkӓte Afrinnı YPG terror oyışmasınnan çistartıp, Afrin töbӓgendӓge cirle xalıqnı terror basımınnan da qotqarunı maqsat itӓ. Belengӓnçӓ Afrinda küpçelek Süriyӓle krödlӓr yӓşi. Şaqtıy körd YPGneñ zolımınnan qaçıp, Törkiyӓ, Ğiraq yӓisӓ Awrupa illӓrenӓ kitte. Törkiyӓdӓ genӓ YPGdan qaçqan 300 meñ süriyӓle körd bar. Afrinda yӓşӓwçe hӓm qaçarğa telӓwçe süriyӓle kördlӓrgӓ YPGneñ qomaçawlawı hӓm mӓcbüri rӓweştӓ totuı belenӓ. Törkiyӓ süriyӓlelӓrdӓn toruçı Milli armiya belӓn bergӓ Afrinnı YPG terrorçılarınnan çistartıp, Afrin xalqın qotqarunı maqsat itӓ. “Afrin Arfinlelӓrneke” digӓn süz Törkiyӓneñ yaxşı niyӓten kürsӓtӓ.

“Zӓytün botağı” xӓrӓkӓte - Törkiyӓ cӓhatennӓn şaqtıy nigeznamalӓr nӓticӓsendӓ başlatılğan xӓrbi operaśiya. Törkiyӓneñ süriyӓlelӓrdӓn toruçı Milli armiya köçlӓre belӓn bergӓ Afrinnı YPG suğışçılarınnan çistartıp, üz milli iminlegenӓ bulğan yanawnı beterӓçӓk hӓm Süriyӓneñ cir bötenlegen saqlap, süriyӓle kördlӓrne YPGneñ zolımınnan qotqaraçaq. DEAŞ terror oyışması Törkiyӓ çigennӓn arındırılğannan soñ Törkiyӓdӓge DEAŞ höcümnӓrendӓ küzӓtelüçe azayu şulay uq YPG Törkiyӓneñ çigennӓn çistartılğan oçraqta da kürelӓçӓk.

“Zӓytün botağı” xӓrӓkӓte domino taşları kebek PKK/YPGne qalğan töbӓklӓrdӓ dӓ citdi rӓweştӓ zӓğiflӓtӓçӓk. Mӓnbiç, Hasӓki, Rakka hӓm Dӓyrizorda terror oyışması tarafınnan bastırılğan töbӓk xalqı rizasızlıq belderӓ başladı. Mӓnbiçtӓ xalıq baş kütӓrde. Yӓnӓ terrorçılıqqa protektorat başqaruçı AQŞ kebek illӓr bu êşneñ citdi zıyanı bulacağın hӓm dӓwam itterelmӓs urınğa taba kilӓçӓgenkübrӓk añlıy başlayaçaq.Bäyläneşle xäbärlär