Tramp: “Şinzo, isleseň sana 25 million meksikaly ugradaýyn!”
Meksika 1-0 hasabynda üstünlik gazandy
Türkiýe düýn Nigeriýada guralan hüjümi ýazgardy
Sizi Adalat edaralarynyň işgärleriniň güni bilen  tüýs ýürekden gutlaýaryn
Nigeriýada guralan hüjümde 20 adam ýogaldy
Keniýada epidemiýa keselleri bilen kesellän adamlaryň sany artýar
ABŞ we Günorta Koreýa harby türgenleşiklerini bes etmegi meýilleşdirýärler
Amerikanyň Nýu-Jersi ştatyndaky hüjümde 1 adam ýogaldy
Owganystanda ýene-de bir hüjüm guraldy
ABŞ-de Sungat festiwalynda ýaragly hüjüm guraldy
Gepleşikler
Türkiýe
Dünýä
Türkmenistan
Türk Dünýäsi
Medeniýet, Sungat we Sport
Ykdysadyýet
Aýyň Soragy
Aktual Meseleler