Türkiýe  olimpia oýunlarynda  2 altyn medal aldy
Türkmenistan FETÖ/PDÝ-ä agza azyndan 40 adamy 25 ýyl aralygynda azatlykdan mahrum etdi
“Saud Arabystany 1998-nji ýyldan bäri halkara terroryň 94 göteriminiň jogapkäri"
Saud Arabystanly Şazada tussag edildi
Katar terrora garşy göreş kanunyna üýtgetme girizdi
ABŞ Aksa dartgynlygynyň ortadan aýrylmagy üçin Ysraýyla we Palestina çagyryş berdi
"Dini ýerleriň mukaddesligine we taryhy statusyna sarpa goýulmaly"
Egeý deňzinde 6,3 bal ululygynda ýer titremesi boldy
Birleşen Arap Emirlikleriniň Demirgazyk Koreýadan ýarag alandygy öňe sürülýär
Ilçi Özer  Türkiýe bilen Kataryň arasyndaky doganlyk gatnaşyklaryna ünsi çekdi
Gepleşikler
Türkiýe
Dünýä
Türk Dünýäsi
Ykdysadyýet
Medeniýet, Sungat we Sport
Aktual Meseleler
Aýyň Soragy