Aziz Sanjara “Altyn Açar we Abraý baýragy” gowşuryldy
Tatarystan Awtanomiýasynyň Prezidenti  Minnihanow sapar bilen Ankara geldi
Tunisiň Goranmak ministri Türkiýede saparda bolýar
Putin Ermenistanyň Prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi
ATAK dik uçary Euroasia Airshowda ünsleri özüne çekýär
Türkmen bedewine bagyşlanan halkara ylmy maslahata gatnaşyjylara...
Eýranyň “Airtour” howaýollary 20 uçar aldy
Türkiýe ABŞ-ny ýene-de bir gezek terror guramalaryna berýän goldawyny bes etmäge çagyrdy
“Siriýa dünýädäki iň agyr gumanitar pajyga öwürlýär”
Şweýsariýanyň Siriýa himiki madda eksport edendigi ýüze çykdy
Gepleşikler
Türkiýe
Dünýä
Türkmenistan
Türk Dünýäsi
Ykdysadyýet
Medeniýet, Sungat we Sport
Aýyň Soragy
Aktual Meseleler