Ejeleriň Bütindünýä Güni

Şu gün ejeleriň bütindünýä güni.

Ejeleriň Bütindünýä Güni

Şu gün ejeleriň bütindünýä güni.

Bizi 9 aýlap garnynda göteren, dürli kynçylyklara garamazdan dünýä inderen, sagdyn ösüpüýetişmegimiz üçin elinden geleni gaýgyrmadyk ejelerimizi ýene-de bir gezek hormat bilen ýatlamagymyz üçin pursadymyz bar.

Eger ejelerimiz entegem aýatda bolsa olara hökman hormat-sylag edelin.

Olaryň pagta kimin ellerinden ýüzlerje, müňlerçe gezek ogşasak hem ýetmez.

Başga şäherlerde ýaşaýan bolsa iň bolmanda telefon edip, hal-ýagdaýyny sorap bileris. Bütin dünýäniň ejelerinin güni gutly bolsun!


Etiketkalar: hal-ýagdaý , kynçylyk , eje

Degişli Habarlar