Aýyň Soragy

Bize dogry jogaby ýollan diñleýjilerimiziñ arasyndan çekiljek bijelere göra 3 dińleýjimize TSR tarapyndan sowgat beriler

Aýyň Soragy

Dekabr aýyndaky bäsleşigimiziñ soragy şeýle: 2017-nji ýylyň 18-nji noýabrda aradan çykan olimpiada, dünýä we Ýewropa çempiony bolan milli ştangaçymyz Naim Süleýmanogly näçe gezek dünýä çempiony boldy?

 

  1. 36
  2. 46
  3. 56

 

Bize dogry jogaby ýollan diñleýjilerimiziñ arasyndan çekiljek bijelere göra 3 dińleýjimize TSR tarapyndan sowgat beriler. Jogaplaryńyzy dekabr aýynyñ 31-na çenli internet, faks ýada poçta arkaly biziñ salgylarymyza ugradyp bilersiñiz.   

 

Biziñ internet salgymyz turkmen@trt.net.tr

Faks nomerimiz:  90- 312 463 34 54

Hat salgymyz PK 333, 06443 Ýenişehir Ankara,Türkiýe

Size üstünlik arzuw edýäris.Degişli Habarlar