Hindistan-Pakistan serhedinde çaknyşyk

Wakada 2 adam ýogaldy

Hindistan-Pakistan serhedinde çaknyşyk

Hindistanly esgerler bilen Kaşmir sebitinde ýüze çykan çaknyşykda pakistanly 2 esger wepat boldy.

Pakistanyň Ýaragly güýçleri tarapyndan berilen beýanata görä pakistanly esgerler hindi esgerleriň serhediň beýleki tarapyndan 4 aýry ýerden başladan hüjümlerine garşylyk görkezýän wagty ýogaldy.

Pakistanyň Premýer ministri Nawaz Şerif hüjümi berk ýazgardy.Degişli Habarlar