"Ženewa etaby netijelenmezden Siriýadan çekilmeris"

ABŞ-nyň Goranmak ministri Mattis Ženewa etaby netijelenmezden Siriýadan çekilmejekdiklerini aýtdy

"Ženewa etaby netijelenmezden Siriýadan çekilmeris"

Mattis ABŞ-nyň Goranmak ministrligi Pentagonda metbugata beýanat berdi.

Rakkanyň yzyna alynmagy bilen terror guramasy DAIŞ-iň Siriýada güýçden gaçmaga başlandygyny we ABŞ-nyň DAIŞ-den soňky etapda Siriýadaky esgerleriniň öz işini dowam etdirip etdirmejekdigi hakyndaky soraga jogap beren Mattis, etabyň Ženewa bilen birleşdiriljekdigini we gepleşiklere laýyklykda täze iş meýilnamasynyň kesgitleniljekdigini aýtdy.

 Degişli Habarlar