Atatürk howa menzili hüjümçisiniň meýilleşdirijisine kömek eden 1 adam tussag edildi

Tbiliside geçen ýyl öli ýagdaýda ele salynan Ahmet Çataýewe kömek edendigi anyklanan 1 adam tussag edildi

Atatürk howa menzili hüjümçisiniň meýilleşdirijisine kömek eden 1 adam tussag edildi

Gruziýada Atatürk howa menzilinde guralan terrorçylykly hüjümiň meýilleşdirijisi Ahmet Çataýewe kömek edendigi öňe sürülýän 1 adam tussag edildi.

Tbilisi şäher kazyýetiniň resmi internet saýtynda berilen beýanata görä Gruziýanyň Howpsyzlyk gullugynyň buýrugy bilen 9-njy ýanwarda geçirilen operasiýada Zurab Idoidza göz tussaglygyna alyndy.

Idoidzeniň Türkiýede duşuşan Çataýewe we toparyna ykjam telefonlar berendigi we olary galýan ýerlerinden Gruziýanyň serhedine çenli öz ulagynda alyp gidendigi öňe sürülýär.Degişli Habarlar