Meksikada gurluşygy dowam edýän söwda merkeziniň çökmegi netijesinde 7 işçi ýogaldy

Harabalygyň aşagynda galan 9 işçiniň tapylmagy için gözleg we halas ediş işleriniň dowam edýär

Meksikada gurluşygy dowam edýän söwda merkeziniň çökmegi netijesinde 7 işçi ýogaldy
Meksikada gurluşygy dowam edýän söwda merkeziniň çökmegi netijesinde 7 işçi ýogaldy
Meksikada gurluşygy dowam edýän söwda merkeziniň çökmegi netijesinde 7 işçi ýogaldy

Meksikada gurluşygy dowam edýän söwda merkeziniň çökmegi netijesinde 7 işçi ýogaldy

Meksikada gurluşygy dowam edýän söwda merkeziniň çökmegi netijesinde azyndan 7 işçi ýogaldy.

Mesele hakynda berlen beýanatda Monterrey şäherinde gurluşygy dowam edýän söwda merkeziniň çökmegi netijesinde 7 işçiniň ýogalandygy, 15 işçiniň ýaralanandygy nygtaldy.

Harabalygyň aşagynda galan 9 işçiniň tapylmagy için gözleg we halas ediş işleriniň dowam edýändigi habar berildi.

Üç gatly binanyň birugsat ýagdaýda gurulýandygy anyklanyldy.

Waka hakynda derňew işi gozgaldy.

 

 

 Degişli Habarlar