Ruminiýa ÝB Geňeşiniň döwürleýin ýolbaşçylygyny öz üstüne aldy

Wezipe çalşygy dabarasy ÝB-niň liderleriniň gatnaşmagynda Buharestde geçirildi

Ruminiýa ÝB Geňeşiniň döwürleýin ýolbaşçylygyny öz üstüne aldy

Ruminiýa ÝB Geňeşiniň döwürleýin ýolbaşçylygyny öz üstüne aldy

ÝB-ne agza Ruminiýa ÝB Geňeşiniň döwürleýin ýolbaşçylygyny Awstriýadan kabul edip aldy.

Wezipe çalşygy dabarasy ÝB-niň liderleriniň gatnaşmagynda Ruminiýanyň paýtagty Buharestde geçirildi.

Ruminiýanyň Prezidenti Ýohannis dabarada eden çykyşynda, ýurdunyň ÝB-ne agzalygyň 12-nji ýylynda öz üstüne alan jogapkärçiligini ÝB-ne agza ýurtlar bilen utgaşykly ýagdaýda ýerine ýetirjekdiklerini aýtdy.

ÝB Geňeşiniň başlygy Tusk hem çykyşynda Ruminiýanyň Ýewropanyň bähbitlerini goramak üçin elinden geleni etjekdigine doly ynanýandygyny belledi.

 

 

 Degişli Habarlar