Hytaýyň harby muzeýi gapylaryny halka açdy

Hytaý Halk rewolýusiýasynyň Harby muzeýi Hytaý halk guşunynyň döredilen ýylynyň 90 ýyllyk ýubileýi sebäpli öz gapylaryny halka açdy

Hytaýyň harby muzeýi gapylaryny halka açdy

Paýtagt Pekinde ýerleşýän muzeýe girişler 1 aýyň dowamynda mugut bolar.

300-den gowrak eser bar bolan muzeýde Hytaý-Ýaponiýa söweşi we II Jahan urşy döwründen galan eserler bilen birlikde, häzirki wagtda goşunda ulanylýan käbir ýaraglar sergilenýär.

Sergilenýän eserleriň arasynda sapançalar, tüpeňler, taňklar, sowutly ulaglar, uçarlar bar.

Pekiniň iň uly binasy bolan muzeý 1960-njy ýylda açylypdy we takmynan 160 müň indeördül metr ýere eýe.


Etiketkalar: bina , eser , muzeý , Hytaý , Pekin

Degişli Habarlar