Bütindünýä Göreş çempionaty Parižde başlaýar

Bütindünýä Göreş çempionaty Fransiýanyň paýtagty Parižde başlaýar

Bütindünýä Göreş çempionaty Parižde başlaýar

6 gün dowam etjek çempionata 7-si zenan bolan 23 türk türgen gatnaşar.

Milli türk pälwanlar Taha Akgül we Ryza Kaýaalp 3-nji gezek dünýä çempiony bolup bilmek üçin çempionata gatnaşar.

Çempionatyň ilkinji 2 gününde göreşiň Greko-rim görnüşi boýunça tutlyşyklar bolar.

26-njy awgustda tamamlanjak çempionat TRT Spor kanalyndan göni ýaýlym arkaly görkeziler.


Etiketkalar: çempionat , göreş , Fransiýa , Pariž , türk

Degişli Habarlar