Stambuldaky täze arheologik tapyndylar

Stambul şäheriniň Beşiktaş etrabynyň Kabataş-Mahmutbeý metro ýolunyň gurluşygynda täze arheologik tapyndylar ýüze çykdy

Stambuldaky täze arheologik tapyndylar
Stambuldaky täze arheologik tapyndylar
Stambuldaky täze arheologik tapyndylar

Stambuldaky täze arheologik tapyndylar

Gazuw-agtaryş işleriň netijesinde ýokarky gatlakda 1910-njy ýyldan galan binanyň galyndylary tapylan bolsa, onuň aşagynda 3500 ýyllyk diýip çak edilýän tapyndylar ýüze çykdy.

Gazuw-agtaryş işleriniň geriminiň giňeldilmegi bilen has hem köp tapyndylaryň ýüze çykjakdygy çak edilýär. 

 Degişli Habarlar