Russiýanyň ençeme ýerinde “Russiýanyň Lyža trassasy 2018” çäresi geçirildi

Russiýanyň 73 aýry sebitinde ýüz müňlerçe adamyň gatnaşmagynda “Russiýanyň Lyža trassasy 2018” çäresi geçirildi

Russiýanyň ençeme ýerinde “Russiýanyň Lyža trassasy 2018” çäresi geçirildi

Russiýada ýaşaýan köp sanda lyžaçy şu ýyl 36-njy gezek geçirilýän “Russiýanyň Lyža trassasy 2018” çäresine uly gyzyklanma bildirdi.

Russiýanyň Döwlet başlygy Wladimir Putin ýüzlenme çap edip, çärä gatnaşan 7 ýaşdan 70 ýaşa çenli ähli adamlary sagdyn ýaşaýyşy saýlandyklary üçin gutlady.Degişli Habarlar