Şu gün Gadyr gijesi

Gadyr gijesinde etjek ähli doga-dilegleriňiz kabul bolsun

Şu gün Gadyr gijesi

 

Şu gün Yslam dininde müň aýdan has haýyrly we düşümli bolan Gadyr gijesi, oraz aýynyň 27-nji gijesi bellenilip geçiler.

Ysman dininde Gurhanyň Alla tarapyndan indirilmäge başlan gijesi bolan Gadyr gijesi dogalaryň we tobalaryň kabul edilýän keramatly gijesi hökmünde kabul edilýär we Gurhanda ady agzalýan ýeke-täk gijedir.

Din işleri edarasy Gadyr gijesi mynasibetli dürli çäreler geçirer.

Denizlidäki Pamukkale uniwersitetinde Ahmet Hulusi Ependi, Ankaradaky Beştepe Millet, Stambuldaky Ýawuz Sotlan Selim, Fatih, Taşoluk, Ýeşil we Konýadaky Sotlan Selim metjitleri bilen birlikde Türkiýedäki ähli metjitlerdeýörite çäreler geçirler, Gurhan okalyp doga ediler.

 


Etiketkalar: dileg , doga , Gurhan , toba , Gadyr gijesi

Degişli Habarlar