Fransiýa Dünýä Kubogynyň final tapgyryna çykdy

Belgiýanyň ýygyndysy bolsa Dünýä Kubogynyň 3-nji orny üçin bäsleşer

2018-07-10T191436Z_1969069463_RC1BDF123EE0_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-FRA-BEL.JPG
2018-07-10T191724Z_535029132_RC12F24D6140_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-FRA-BEL.JPG

Russiýada geçirilýän 2018 FIFA Dünýä kubogynyň ýarym finalynda Fransiýanyň ýygyndysy Belgiýany Samuel Umtitiniň goly bilen 1-0 hasabynda ýeňip, adyny finala ýazdyrdy.

Belgiýanyň ýygyndysy bolsa Dünýä Kubogynyň 3-nji orny üçin bäsleşer.

Üçünji gezek adyny finala ýazdyran Fransiýanyň garşydaşy şu gün geçiriljek Horwatiýa-Angliýa duşuşygynda aýan bolar.Degişli Habarlar