Ýerli we daşary ýurtly kuklajylar paýtagt Ankarada duşuşar

Şu ýyl 4-nji gezek geçiriljek Halkara Ankara Kukla festiwalynda 9 ýurtdan 36 oýun sahnalaşdyrylar

Ýerli we daşary ýurtly kuklajylar paýtagt Ankarada duşuşar

 

12-21-nji oktýabr aralygynda geçiriljek we Ankara uniwersitediniň Dil Taryh we geografiýa fakultediniň Farabi zalynda “Sokratyň soňky gijesi” oýuny bilen açyljak festiwalyň çäginde biri-birinden tapawutly çäreler we Aýşe Uslayň miniatýur işlerinden ybarat "Garagöz figuralary" atly sergi geçiriler.


Etiketkalar: Ankara , sahna , kukla

Degişli Habarlar