Erzurum buz şaglawuklary bilen Alp daglaryna meňzeýär

Buz üýşmekleri 300 metr belentlige çenli baryp ýetdi

Erzurum buz şaglawuklary bilen Alp daglaryna meňzeýär

Türkiýäniň asuda şäheri Erzurum buz şaglawuklary bilen Alp daglaryna meňzeýär

Gyş paslynda syýahatçylyk merkezine öwrülýän Erzurumyň asuda şäher yglan edilen Uzundere etrabyndaky şaglawuklaryň doňmagy bilen buz üýşmekleri 300 metr belentlige çenli baryp ýetdi

Buz üýşmekleriniň buz alpinizmi üçin dünýäde alternatiw ýerler gözleýän alpinistlere ajaýyp şertler döredýär

 


Etiketkalar: Erzurum , şaglawuk , buz

Degişli Habarlar