Ani taryhy ýeri syýahatçylaryň ünsüni özüne çekmäge dowam edýär

Ani taryhy ýeri syýahatçylaryň ünsüni özüne çekmäge dowam edýär |

Ani taryhy ýeri syýahatçylaryň ünsüni özüne çekmäge dowam edýär

 

ÝUNESKO-nyň dünýäniň medeni miras sanawynda ýer alýan Ani taryhy ýeri syýahatçylaryň ünsüni özüne çekmäge dowam edýär.

 

 


Etiketkalar: syýahatçylyk , medeni miras , taryhy ýer