Gazak hökümeti uran önümçiliginiň azaldylmagy hakynda karar kabul etdi

Gazagystan dünýäniň uran bazarynda 37 göterimlik paýy bilen esasy orun eýeleýär

Gazak hökümeti uran önümçiliginiň azaldylmagy hakynda karar kabul etdi

Gazak hökümeti ätiýaçdaky uranyň köplügi sebäpli uran önümçiliginiň azaldylmagy hakynda karar kabul etdi.

Gazak hökümeti üç ýyl möhlet bilen uran önümçiliginiň azaldylmagy hakynda karar kabul etdi.

NAJ Kazatomprom firmasynyň ýolbaşçylary 2018-nji ýylyň ýanwar aýyndan başlap 3 ýyl möhlet bilen uran önümçiliginiň azaldylmagy hakynda karar kabul edendiklerini mälim etdi.

Karara laýyklykda öňümizdäki 3 ýylyň dowamynda Kazatomprom 11 müň tonna has az uran öndürer

Gazagystan dünýäniň uran bazarynda 37 göterimlik paýy bilen esasy orun eýeleýär.


Etiketkalar: önümçilik , uran , Gazagystan

Degişli Habarlar