Gyrgyz Respublikasy 2019-njy ýyly “digitallaşdyryş ýyly” hökmünde yglan etdi

Prezident Jeenbekow 2019-njy ýylyň ýurtda digitallaşdyryş ýyly hökmünde yglan edilendigini aýtdy

Gyrgyz Respublikasy 2019-njy ýyly “digitallaşdyryş ýyly” hökmünde yglan etdi

 

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sooronbaý Jeenbekow 2019-njy ýylyň ýurtda digitallaşdyryş ýyly hökmünde yglan edilendigini aýtdy.

Mesele hakynda berlen beýanata görä, Prezident Jeenbekow 2019-njy ýylyň ilkinji iş saparyny Çuý welaýatynyň Sokuluk etrabyna gurady.

İş saparynyň çäginde halk bilen duşuşan Jeenbekow  2019-njy ýylyň ýurtda digitallaşdyryş ýyly hökmünde yglan edilendigini aýtdy.

Ýurduň digitallaşdyrylmagy işleriniň çäginde, jemgyýetiň gündelik durmuşynda täze tehnalogiýalary hödürlemäge dowam etjekdiklerini nygtan Jeenbekow, döwrebap tehnalogiýadan ýerlikli peýdalanylmagy bilen galplygyň öňüniň alynmagyny maksat edinýändiklerini nygtady.

 

 

 

 

 Degişli Habarlar