Gaziantebiň Içeri işler müdürliginiň öňünde çaknyşyk boldy

Üstünde bomba bolandygy anyklanan terrorçylaryň biri täsirsiz ýagdaýa getirildi

Gaziantebiň Içeri işler müdürliginiň öňünde çaknyşyk boldy

Gaziantebiň Içeri işler müdürligine girmäge synanyşan terrorçylar bilen ýüze çykan çaknyşykda polisiýa gullugynyň 1 işgäri ýeňil ýagdaýda ýaralandy.

Üstünde bomba bolandygy anyklanan terrorçylaryň biri täsirsiz ýagdaýa getirildi.

Wakanyň bolan ýerine goşmaça güýçleriň we tiz kömek ulaglarynyň iberilendigi mälim edildi.

Gaçan beýleki terrorçylaryň tussag edilmegi üçin sebitde operasiýa başladyldy.

 Degişli Habarlar