Rus harby gämisi Dardanel bogazyndan geçdi

Rus flodyna degişli “Orsk” atly  harby gämi Dardanel bogazyndan geçdi

Rus harby gämisi Dardanel bogazyndan geçdi

148 belgili “Orsk” atly rus harby gämisi ertiriň irki sagatlarynda Mermer deňzinden Dardanel bogazyna girdi.

Egeý deňzine tarap giden rus harby gämisi bogazdan geçýärkä kenarýaka howpsyzlyk gämileri ýoldaşlyk etdi.

Rus harby gämisindäki harby enjamlar bilen käbir ýaraglar ünsleri özüne çekdi.

 


Etiketkalar: gämi , rus , Dardanel bogazy

Degişli Habarlar