Premýer ministr Ýyldyrym Liwiýaly, Nigerýaly we Yrakly kärdeşlerini ÝHG-nyň maslahatyna çagyrdy

Premýer ministr Ýyldyrym kärdeşlerini oraz aýynyň başlamagy bilen mähirli gutlady

Premýer ministr Ýyldyrym Liwiýaly, Nigerýaly we Yrakly kärdeşlerini ÝHG-nyň maslahatyna çagyrdy

 

Premýer ministr Binali Ýyldyrym Liwiýanyň Premýer ministri Faýez Sarraž, Nigerýanyň Premýer ministri Brigi Rafini we Yragyň Premýer ministri Haýdar Al Abadi bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi.

Ýyldyrym telefon söhbetdeşliklerinde palestinalylaryň sezewar bolýan adamzat jenaýatlary sebäpli ertir Stambulda Türkiýäniň döwürleýin ýolbaşçylygynda nobatdan daşary ýagdaýda geçiriljek Yslam Hyzmatdaşlyk guramasynyň maslahatyna çagyrdy.

Premýer ministr Ýyldyrym kärdeşlerini oraz aýynyň başlamagy bilen mähirli gutlady.

Liderleriň hem maslahata ýurtlaryndan ýokary derejeli wekiliýetiň gatnaşmagyna oňyn jogap berendigi we Türkiýäniň bu meseledäki garaýyşlaryna goldaw berýändikleri nygtaldy.

 

 Degişli Habarlar