Yragyň demirgazygyna howa hüjümi guraldy

Howa hüjüminde ekstremist terror guramasyna degişli gaçybatalgalar, gowaklar we ýarag ammarlary nyşana alyndy

Yragyň demirgazygyna howa hüjümi guraldy

Türk ýaragly güýçleri tarapyndan Yragyň demirgazygynda ýerleşýän Metina etrapçasyna howa hüjümi guraldy.

Baş ştabdan berlen beýanata görä, Metina etrapçasynda guralan howa hüjüminde ekstremist terror guramasyna degişli gaçybatalgalar, gowaklar we ýarag ammarlary nyşana alyndy we hatardan çykaryldy.

 

 

 Degişli Habarlar