Amerikan wekiliýeti Petriot satuwy üçin gelýär

Amerikan wekiliýeti Petriot howa goranyş ulgamlarynyň satuwy bilen bagly gepleşikler üçin Türkiýä geler

Amerikan wekiliýeti Petriot satuwy üçin gelýär

Amerikan wekiliýeti Petriot satuwy üçin gelýär

Üstümizdäki aýyň 15-16-sy aralygynda Amerikan wekiliýeti Petriot howa goranyş ulgamlarynyň satuwy bilen bagly gepleşikler üçin Türkiýä geler

Amerikan wekiliýeti geljek hepde Goranyş senagaty edarasynda gepleşikler geçirer.

Amerikan tarapynyň Petriot ulgamynyň satuwy üçin şerti Türkiýäniň Russiýadan S-400 almakdan el çekmegi, emma Türkiýe ondan el çekmez

 

 

 

 Degişli Habarlar