Eýranly syýahatçylar otly bilen Wana geler

Wan şäherinde ekstremist terror guramasy PKK-nyň hüjümleri sebäpli 2015-nji ýylda saklanan Eýran-Wan otly saparlary 15-nji iýunda ýaňadandan başlar

Eýranly syýahatçylar otly bilen Wana geler

Wanda PKK-ly terrorçylaryň guraýan hüjümleri sebäpli 3 ýyldan bäri saklanan ýolagçy otly saparlary Remezan baýramynyň birinji gününden başlap ýaňadandan başlaýar.

Eýranyň paýtagty Tährandan ýola çykjak otly Töwriz-Salmas-Hoý şäherlerinden geçip Wana geler.

 

 


Etiketkalar: otly , Eýran , Wan

Degişli Habarlar