Gurban baýramynda içerki syýahatçylykda 1,5 million adamyň syýahada çykmagyna garaşylýar

Gurban baýramynyň dynç alyş günleri bolan 18-26-njy awgust aralygynda içerki syýahatçylykda 1,5 million adamyň syýahada çykmagyna garaşylýar

Gurban baýramynda içerki syýahatçylykda 1,5 million adamyň syýahada çykmagyna garaşylýar

Syýahatçylyk merkezlerinde myhmanhanalaryň dolulyk derejesiniň 100 göterime çenli ýetjekdigi çak edilýär.

Pudagyň wekilleri baýram günlerinde hem ýerli hem-de daşary ýurtly myhmanlary kabul eder.

Bu baýramdada syýahatçylaryň dynç almak üçin esasan hem Antalýa welaýatyny saýlamaklaryna garaşylýar.

Gurban baýramynyň daşary ýurtly syýahatçylaryň köp geljek wagtyna gabat gelýändigi sebäpli myhmanhanalar 100 göterim doly bolar.


Etiketkalar: Antalýa , pudak , syýahat

Degişli Habarlar