Hamaneý hünärmenlerden “Eýranyň galkynyş modeliniň” taslamasyny düzmeklerini isledi

Eýranyň dini lideri Ali Hamaneý ýurduň hünärmenlerine “Eýranyň galkynyşy modeliniň” taslamasyny taýarlamaklary üçin görkezme berdi

Hamaneý hünärmenlerden “Eýranyň galkynyş modeliniň” taslamasyny düzmeklerini isledi

Hamaneý perman çykaryo, hünärmenlerden “Eýranyň galynyş modeliniň” taslamasyny 2 ýylyň dowamynda tamamlamaklaryny isledi.

Taslamanyň Hicri şemsi kalendaryna görä 1400-ncy ýylda (milady 2021) iş ýüzüne geçirilmäge başlancakdygy nygtalyp, maksadyň Hicri şemsi kalendaryna görä 1444-nci ýylda (mlady 2065) Eýrany Aziýa materiginiň 4-nci we dünýäniň 7-nci ykdysady güýcüne öwürmekden ybaratdygy bellenilýär.

Hicri şemsi kalendaryny ulanýan Eýranda 21-nci martda 1397-nci ýyla gadam basyldy.Degişli Habarlar