Altaý taňkynyň önümçiligi bilen bagly şertnama gol çekişildi

Altaý taňkynyň seriýalaýyn häsýetde öndürilmegi bilen bagly şertnama Goranyş senagaty müdürligi bilen BMC kärhanasynyň arasynda gol çekildi

Altaý taňkynyň önümçiligi bilen bagly şertnama gol çekişildi
Altaý taňkynyň önümçiligi bilen bagly şertnama gol çekişildi
Altaý taňkynyň önümçiligi bilen bagly şertnama gol çekişildi

Altaý taňkynyň seriýalaýyn häsýetde öndürilmegi bilen bagly şertnama Goranyş senagaty müdürligi bilen BMC kärhanasynyň arasynda gol çekildi.

Milli Altaý taňkynyň seriýalaýyn häsýetde öndürilmegi bilen bagly gepleşikler tamamlandy.

Şol çäkde şu gün Goranyş senagaty müdürligi bilen BMC kärhanasynyň arasynda 250 Altaý taňkynyň seriýalaýyn häsýetde öndürilmegi bilen bagly şertnama gol çekildi.

Goranyş senagaty müdürliginiň başlygy Ismail Demir, şertnama bilen bagly ähli zatlaryň taýýardygyny we häzirki wagtda hem gol çekmäge taýýardyklaryny belläp, şertnama gol çekileninden soňky etap üçin 18 aýlyk möhlet göz öňünde tutýandyklaryny habar berdi.


Etiketkalar: öndürmek , taňk , Altaý

Degişli Habarlar