THÝ Londondan Ankara gönü uçuşyny amala aşyrdy

Gatwick howa menzili bilen Esenboga howa menziliniň arasynda çarşenbe we şenbe günleri uçar sapary amala aşyrlar

THÝ Londondan  Ankara gönü uçuşyny amala aşyrdy

 

Türk Howa Ýollary Britaniýanyň paýtagty Londondaky Gatwick howa menzilinden paýtagt Ankara gönü uçuşyny amala aşyrdy.

THÝ Londondaky Gatwick howa menzili bilen Ankaranyň Esenboga howa menziliniň arasynda çarşenbe we şenbe günleri hepde-de iki gün uçar saparyny amala aşyrar.

THÝ-nyň Londondaky Baş müdüri Jelal Baýkal bilen Gatwick Howa menziliniň Müdüri Guy Stephenson ýolagçylaryň arasynda çekilen bijede Türkiýä gitmäge hukuk gazananlaryň biletlerini gowşurdy.

 

 

 Degişli Habarlar