Daşary ýurtlardaky türk millionerleriň sany 5,779 artdy

Millionerleriň banklardaki jemi hasaplaşygy bolsa 1 trillion 80 milliard 73 million lira deň boldy

Daşary ýurtlardaky türk millionerleriň sany 5,779 artdy

Daşary ýurtlardaky türk millionerleriň sany 5,779 artdy

Hasaplaşyk hasabynda 1 million we ondan ýokary türk lirasy bolan müşderileriň sany geçen ýylyň 11 aýynda 37,340 ýokarlap, 176,320-ä ýetdi

Millionerleriň banklardaki jemi hasaplaşygy bolsa geçen ýylyň noýabrynda 1 trillion 80 milliard 73 million lira deň boldy


Etiketkalar: bank , hasaplaşyk , millioner

Degişli Habarlar