مجاریستان دا ۸۰ آدام دۇنگوپ اؤلدی

اؤلِنلرینگ ۲۰-سی کؤچه‌لرده، ۲۷-سی اؤیلرینده، ۳۳-ی کِسِلحانالاردا اؤلدی

مجاریستان دا ۸۰ آدام دۇنگوپ اؤلدی

 

آشاکؤپ سۇویق هۇوا مجاریستان دا جان آلیار.

مجاریستان دا سۇویق هۇوادا دۇنگوپ اؤلِنلرینگ سانی ۸۰ آداما یتدی.

بو یورت سۇنگقی ۳۰ ییلینگ اینگ سۇویق قیشینی گچیریأر.

مجاریستان دا اینگ سۇویق گۆن ۱۹۸۵-نجی ییلدا ۲۶.۵- سانتیگراد حؤکمۆنده حاساپلانیاردی.

شو ییلینگ ۸-نجی یانواری (۲ گۆن موندان اۇزال) هۇوانینگ سۇویقلیغی -۲۸.۱ درجأ یتدی.

شو ییل شۇل سۇویقلار سبأپلی ۸۰ آدام شو واغتا چنلی اؤلدی.

اؤلِنلرینگ ۲۰-سی کؤچه‌لرده، ۲۷-سی اؤیلرینده، ۳۳-ی کِسِلحانالاردا اؤلدی.

اؤتن ییل مجاریستان دا سۇویقدان دۇنگوپ اؤلِن آداملار ۴۵ آدامدی.


اتیکتلر: قیش , مجاریستان

دِگیشلی حابارلار