چاغلار سؤیۆنجۆ لستر سیتی ده

آلتین اردو فوتبال تۇپاری لسترسیتی دن سؤیۆنجۆ اۆچین ۵ میلیون ۷۵۰ مۆنگ یورو آلار

چاغلار سؤیۆنجۆ لستر سیتی ده

 

تۆرکیأنینگ آلتین اردو فوتبال تۇپاریندا یتشین چاغلار سؤیۆنجۆ لستر سینی بیلن ایلالاشدی.

آلتین اردو فوتبال تۇپاری لسترسیتی دن سؤیۆنجۆ اۆچین ۵ میلیون ۷۵۰ مۆنگ یورو آلار.

فرایبورگ دا ۲ ییل اۇینان تۆرکیأنینگ میللی فوتبالچیسی سؤیۆنجۆ لسترسیتی بیلن ۵ ییللیغینا ایلالاشدی.

لسترسیتی تۆرک فوتبالچی اۆچین فرایبورگ تۇپارینا ۲۰.۵ میلیون یورو برر.

سؤیۆنجی فرایبورگ تۇپاریندان بیله کی تۇپارا گچن حالاتیندا آلتین اردو تۇپاری دا ۲۵ گؤتریم پای آلیاردی.

شیله لیک بیلن سؤیۆنجۆنینگ آلتین اردو فوتبال تۇپارینا ۵ میلیون ۷۵۰ مۆنگ یورو گیردجیسی بۇلدی.دِگیشلی حابارلار