آمریکالیلار واشنگتن ینگ ترورچیلیغا قۇلداو برمه‌گینی ایسله مه یأر

آمریکا اؤز رایاتلاری نینگ سالغیدیندان آلیپ ترور قوراماسینا قۇلداو بریأر. اِمما آمریکالیلار مونی قابول ادیأر می؟

 


اتیکتلر: ترور , آمریکا