تکنوفست فستیوالی باشلادی

تۆرکیأنینگ تکنولوژی تۇپاری بیلن ایستامبول ینگ شأهِر حأکیملیگی تاراپیندان تکنوفست ایستامبول هۇواچیلیق و تکنولوژی فستیوالی باشلادیteknofest başladı


اتیکتلر: تکنوفست