آننا گۆنی ۱۴ مهر ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۵۸۸۶ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۵۸۹۰ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

آننا گۆنی ۱۴ مهر ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

آننا گۆنی ۱۴ مهر ۱۳۹۶ (۲۰۱۷.۱۰.۰۶)

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۵۸۸۶ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۵۸۹۰ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۴,۲۰۴۴ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۴,۲۰۶۳ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۹۷۰ لیرادان ساتین آلینیار، ۹۸۰ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار