چهارشنبه گۆنی ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۷۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۷۶ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

چهارشنبه گۆنی ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

چهار شنبه گۆنی ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ (۲۰۱۸.۰۱.۳۱)

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۷۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۷۶ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۴,۶۷ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۴,۶۸ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۰۶۹ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۰۸۱ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار. 

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار