چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۴,۴۸ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۴,۴۹ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

چهارشنبه گۆنی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۲۰۱۸.۰۵.۱۶)

ایستامبول‌دا هر دلار ۴,۴۸ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۴,۴۹ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۵,۳۰ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۵,۳۱ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۲۲۸ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۲۴۰ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار. 

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار