جۇمھۇر رەئىسلىك سارىيى سىمفونىيە ئوركېستىرى فېستىۋالى باشلاندى

2018 – 2019 – يىللىق جۇمھۇر رەئىسلىك سارىيى سىمفونىيە ئوركېستىرى فېستىۋالى جۇمھۇر رەئىسلىك سارىيى يىغىن ۋە مەدەنىيەت مەركىزىدە باشلاندى.