dinni oyun ـ külke qiliwalghan, dunya tirikchilikige aldanghanlarni terk et

herqandaq ademning öz qilmishi tüpeyli halak bolushtin saqlinishi üchün, (kishilerge) quran bilen nesihet qilghin, uninggha allahtin bashqa dost we shapaet qilghuchi bolmaydu, u herqandaq fidiye bersimu qobul qilinmaydu.

dinni oyun ـ külke qiliwalghan, dunya tirikchilikige aldanghanlarni terk et

türkiye awazi radiyosi: enam sürisi, 68 – 73 – ayetler. bizning ayetlirimiz toghrisida (tene we mesxire qilip) parang sélishiwatqan kishilerni körginingde, ular buningdin bashqa paranggha chüshmigüche ular bilen bille olturmighin, ular bilen bille olturmasliqni sheytan sanga untuldurghan bolsa, ésingge kelgendin kéyin, zalim qewm bilen bille olturmighin[68]. teqwadarlargha (quranni mesxire qilghuchi) kapirlarning hésabidin héch nerse yüklenmeydu, lékin teqwadarlar ulargha wez ـ nesihet qilishliri kérek. (shundaq qilghanda) ular (quranni mesxire qilishtin) saqlinishliri mumkin[69]. dinni oyun ـ külke qiliwalghan, dunya tirikchilikige aldanghanlarni terk et. herqandaq ademning öz qilmishi tüpeyli halak bolushtin saqlinishi üchün, (kishilerge) quran bilen nesihet qilghin, uninggha allahtin bashqa dost we shapaet qilghuchi bolmaydu, u herqandaq fidiye bersimu qobul qilinmaydu. ene shular qilmishliri tüpeylidin halak bolidighanlardur, ular kufri tüpeylidin (ücheylirini örtiwétidighan) qaynaqsudin bolghan sharabqa we qattiq azabqa duchar bolidu[70]. (i muhemmed! ulargha) éytqinki, biz allahni qoyup, bizge payda ـ ziyan yetküzelmeydighan butlargha ibadet qilamduq? bizni allah hidayet qilghandin kéyin, arqimizgha chékinemduq? (yeni murted bolamduq?) (mubada biz shundaq qilidighan bolsaq, mundaq) bir ademge: sheytanlar uni bir chölge bashlap barghan, (chölde u) téngirqap qalghan, dostliri uni béri kel dep toghra yolgha chaqiriwatqan (u chaqiriqni qobul qilmay axir halak bolghan ademge) oxshap qalimiz. (bu kuffarlargha) éytqinki, allahning hidayiti heqiqeten heqiqiy hidayettur, biz alemlerning perwerdigarigha boysunushqa buyrulduq[71]. namaz oqushqa we allahtin qorqushqa buyrulduq, (qiyamet küni) allahning dergahigha (hésab üchün) yighilisiler[72]. allah asmanlarni, zéminni hékmet bilen yaratti, allah (birer sheyige) «wujudqa kel» dése (derhal) wujudqa kélidighan kündiki (yeni qiyamet künidiki) azabtin qorqunglar. allahning sözi heqtur, sur chélinidighan kündiki (yeni qiyamet künidiki) padishahliq allahqa xastur, allah yoshurun we ashkara nersilerni bilgüchidur, allah hékmet bilen ish qilghuchidur, (bendilirining ehwalidin) xewerdardur[73].مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر