Istoil sudi Falastinlik qiz bilan aloqali qaror berdi....


Tanlangan kalimalar: mahkum etdi , sudga chiqarip , qizni , falastinlik , isroil